Vraag uw in-company offerte aan: klik hier

 fodmob


HaCeCo-T is door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit erkend als opleidingscentrum met het nummer

OCF-152 voor de groep C.

HaCeCo-T biedt deze opleiding ook aan onder de vorm van een bedrijfstraining bij de klant en met het voertuig

van de klant.


Stel een mooi pakketje samen zodat uw mensen een leerrijke en interessante opleiding krijgen.


HaCeCo-T is erkend voor educatief verlof!

Alle onderstaande modules kunnen binnen uw bedrijf gegeven worden!


Ladingzekeren (7 punten - NL):

deze opleiding kan kostenbesparend werken want een goed gezekerde lading betekent

geen boete! Als je deze module nog niet eerder volgde zal je praktisch ongetwijfeld veel bijleren.


Ladingzekering en aslastverdeling (7 punten - NL):

deze opleiding kan kostenbesparend werken want een goed gezekerde lading betekent geen boete! Als je deze module nog niet eerder volgde zal je praktisch ongetwijfeld veel bijleren. Deze opleiding wordt gegeven met uw eigen voertuig en lading.


Ergonomie en gezondheid (aanrader!) (7 punten - NL):

lijkt niet interessant, maar … je hebt onze super enthousiaste leraar nog niet gezien. Chauffeurs starten de dag met een heuse warming up waarna ze gaan kijken naar oorzaken van hun rugpijnen en er teruggekoppeld wordt naar de oefeningen die pijnen kunnen verminderen.


Wegcode en Europees aanrijdingsformulier (7 punten - NL/FR):

Een opfrissing van de wegcode toegespitst op de vrachtwagenchauffeur is nooit overbodig. U leert de gevolgen van een slecht ingevuld aanrijdingsformulier/ u maakt kennis met nuances die in te vullen zijn op dit formulier; ongevallen in het buitenland worden besproken, ….


EHBO voor de vrachtwagenbestuurder (7 punten - NL):

In deze opleiding leer je de juiste beslissingen nemen op basis van objectieve criteria in het kader van EHBO. U leert communiceren met hulpdiensten en hoe erger voorkomen. Wanneer starten met reanimatie? Hoe een reanimatie uitvoeren? U oefent dit op een pop en met behulp van een AED-toestel.


Rij- en rusttijden en gebruik tachograaf (7 punten - NL/FR):

uw medewerkers krijgen een opfrissing van de reglementering rij- en rusttijden. De werking van de tachograaf wordt geoefend om de correcte werkwijze onder de knie te krijgen.


Wettelijk kader van deze opleiding:

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep C/C/CE/CE1 bezaten voor 10 september 2009 moeten ten laatste op 9 september 2016 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren.


Bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die een maximum snelheid halen van 45 km per uur of waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7,5 ton bedraagt en die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, (en op voorwaarde dat dit vervoer

niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is) is vrijgesteld van de vereisten voor vakbekwaamheid.TUSSENKOMSTEN

KMO-portefeuille is een eenvoudig, transparant systeem waarmee voor KMO's de Vlaamse overheid instaat voor betaling van 40% van de rekening voor een opleiding (incl. examen). U kan als kleine en middelgrote ondernemingen het factuur vooraf voor 40% betalen, de Vlaamse overheid betaalt dan het volledige factuur en u betaalt de (aftrekbare) BTW. De ondernemer dient via de website een aanvraag in om een ondernemerschapsportefeuille te openen. Hij of zij kiest voor een opleiding. De ondernemer betaalt 60% van de opleidingskost zelf; de Vlaamse overheid legt de resterende 40% bij.
Registratienummer DV.O203200
Klik hier voor meer informatie
www.kmo-portefeuille.bePC 124
FVB-FFC
De opleidingen door HaCeCo-T komen in aanmerking voor tussenkomst vanwege het Fonds voor Vakopleiding van de Bouw. Dit geldt uiteraard enkel voor bouwfirma's. HaCeCo-T doet immers zijn opleidingen in samenwerking met lokale partners. Zo krijgt u een tussenkomst voor loon + loonkost. Door de samenwerking met de lokale partners kan HaCeCo-T in alle regio's ook winteropleidingen garanderen.

Gelieve bij uw inschrijving uw bevestigingsmail bij de hand te nemen, zodat u de correcte gegevens kan noteren.

HaCeCo-T ism CBA

HaCeCo-T ism CBBVB

HaCeCo-T ism CBL

HaCeCo-T ism SMVL


PC 200
Cevora
>Voor bedienden die behoren tot Paritair Comité 200 (vroeger 218) wordt de opleiding volledig voor u betaald door CEVORA - dit voor de regio's waar afspraken bestaan met Cevora.

OPGELET: per sessie uit ons open aanbod kunnen slechts 6 personen van dezelfde firma tussenkomst genieten.

Educam
PC 112, PC 142.01,PC 149.2, PC 149.4 Voor al uw vragen:
Bel ons op +32 2 778 63 30 of stuur een e-mail naar info@educampartner.be

PC 118/220
Alimento
Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (arbeiders PC 118 en bedienden PC 220). https://www.alimento.be

PC 149.01
Vormelek
HaCeCo is als opleidingscentrum al jaren erkend door Vormelek d.w.z. dat u voor de arbeiders PC 149.01 evengoed kan rekenen op een tussenkomst van €124 per dag mits aanmelding bij Vormelek drie dagen voor de opleiding. De opleidingen B-VCA duren maar 1 dag, zeker voor uw sector volstaat deze opleidingstijd voor volledige kennisoverdracht met optimale slaagkans. www.vormelek-formelec.be 02/476.16.76

PC 121
ABSU
Het Paritair Comité voor de schoonmaak formaliseert de arbeidsvoorwaarden en de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten voor de schoonmaaksector. Deze CAO's zijn van toepassing op werkgevers en arbeiders uit de ondernemingen die onder het PC voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en andere.